Väikeettevõtjad saavad intellektuaalomandiküsimustes abi EUIPO toetusmeetmetest

Intellektuaalomandiküsimused võivad ühele väikeettevõttele tunduda keerulised ning nende lahendamine raske ja kulukas. Sageli oleks vaja nõu, millist intellektuaalomandit üldse kaitsta, milline kaitsmise strateegia toetaks kõige paremini ettevõtte ärimudelit, milliseid rahalisi toetusmeetmeid on olemas või kuidas tegutseda intellektuaalomandivaidluste tekkimisel. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet on välja töötanud mitmeid teenuseid, mis on just nendes küsimustes ettevõtjatele abiks.

Kaubamärgi- ja disainitaotluste põhilõivude osaline hüvitamine SME fondist

1. märtsil avanes Eesti ettevõtetel taas kord võimalus taotleda kaubamärgi- ja disainitaotluste põhilõivude 50% hüvitamist Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) ja Euroopa Komisjoni kaasrahastatavast fondist. Sellest, mida täpsemalt hüvitatakse ja kuidas hüvitise taotlemine käib, saab lugeda siit.

Eelmisel taotlusperioodil taotles hüvitist ligikaudu 1200 ettevõtet üle Euroopa Liidu, nende seas ka mitukümmend Eesti ettevõtet. Enim sooviti Euroopa Liidu kaubamärgitaotluste põhilõivude hüvitamist.

Tasuta intellektuaalomandinõustamine

Tegemist on COVID-19 eriteenusega, mille eesmärk on pakkuda ettevõtetele tasuta õigusalast nõu oma intellektuaalomandi kaitsmisel ning vajadusel ka juriidilist esindamist intellektuaalomandivaidlustes. Tasuta nõu saamiseks peavad ettevõtted esitama taotluse EUIPO-le, taotluses sisalduva info põhjal saadetakse ettevõttele nimekiri teenuseosutajatest, kelle poole on võimalik abi saamiseks pöörduda. Kindlasti tasuks sobiva teenuseosutaja poole pöördumisel ära märkida, et olete EUIPO tasuta intellektuaalomandinõustamise teenuse taotleja.

Hetkel pakub tasuta intellektuaalomandinõustamist üle 220 teenuseosutaja üle Euroopa Liidu ning seda on kasutanud juba üle 400 ettevõtte. Märkimist väärib, et Eesti ettevõtetel on võimalus saada teenust ka eesti keeles. 

Patendivolinikud, kes soovivad ettevõtetele tasuta intellektuaalomandinõustamist pakkuda, saavad teenusega liituda siin.

Vaidluste tõhusa lahendamise teenus

Vaidluste tõhusa lahendamise teenuse kaudu pakub EUIPO väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele abi intellektuaalomandi vaidluste lahendamisel. EUIPO määratud juhtumihaldur aitab ettevõttel leida võimalike vaidluste lahendamise meetmete seast sobivaimat, eesmärgiga vältida keerulisi kohtumenetlusi, liigset ressursikulu ja takistusi äritegevusele.

Teenus hõlmab järgmisi EUIPO menetlusi:

  • vaidlustusmenetlused peale järelemõtlemisaja lõppu (ilma juriidilise esindajata ettevõtted);
  • tühistamismenetlused, ühenduse registreeritud disainilahenduste kehtetuks tunnistamised ja kaebused mistahes menetluse staadiumis (nii juriidilise esindaja kui juriidilise esindajata ettevõtted).

Täiendav info vaidluste tõhusa lahendamise teenuse kohta on leitav siit.

Mõlema teenuse taotlemine käib siin.

Triin Urviste
Triin Urviste

Patendiameti teabeürituste koordinaator

Autentimine ID kaardiga