Kas ja kuidas on koolinoorel võimalik oma leiutist kaitsta?

0 kommentaar(i)

Äsja lõppes õpilasleiutajate riiklik konkurss. Auhinnad jagatud, preemiad kätte saadud. Sageli tuntakse pärast võistlust huvi, kas ka õpilastel on võimalik oma leiutist kaitsta. Jah, koolinoorel on võimalik oma leiutist kaitsta samuti nagu kõikidel teistel. Silmas tuleb pidada, et kaitstav leiutis peab olema tehnilise probleemi lahendamiseks loodud uus tehniline lahendus. Tehniline lahendus on tehniline kirjeldus, kuidas leiutis tehniliselt töötab/teostatakse.

  • Tihti käiakse välja ideid ja probleeme, kuid ei pakuta tehnilisi lahendusi, st leiutist veel pole!
  • Soovitakse kaitsta mittetehnilisi lahendusi.

Kui on juba midagi leiutatud ja soovitakse oma leiutist kaitsta, on võimalik seda teha kas patendi või kasuliku mudelina. Sellest, kumba kaitseliiki oma leiutisele valida, loe varasemast postitusest.

Selleks, et leiutis saaks kaitstud, peavad olema täidetud järgmised kriteeriumid:

  • leiutis peab olema uus,
  • omama leiutustaset,
  • olema tööstuslikult kasutatav.

Pea meeles!

Teadusvõistlustel või leiutiste näitustel osalemine on küll suurepärane võimalus teada saada, kui suur huvi sinu leiutise vastu on, aga enne patendi / kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamist oma leiutise avalikkusele ja ajakirjandusele näitamine rikub patendi / kasuliku mudeli registreerimise taotluse uudsuse nõudeid.

Niipea kui oled patenti / kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitanud, võid julgelt osaleda näitustel ja võistlustel ning jagada oma leiutist Facebookis või ajakirjanduses. Kui sa seda reeglit rikud ja otsustad ikkagi hiljem patendi / kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitada, ei pruugi sinu leiutis avalikustamise tõttu enam õiguskaitset saada.

Õiguskaitse seisukohalt on kõige olulisem osa patendi või kasuliku mudeli registreerimise taotluses nõudlus, mis määrab kindlaks, mida kaitstakse ja millises ulatuses kaitse kehtib. Nõudluse kohta saad rohkem lugeda varasemast postitusest.

Kui soovid Patendiametile esitada oma leiutise kohta registreerimise taotluse, tuleb silmas pidada ka seda, kas oled täieliku (vähemalt 18-aastane) või piiratud teovõimega (7–17-aastane) isik. Juhul kui oled piiratud teovõimega, siis registreerimise taotluse esitamisel tuleb lisada taotlusele kirjalik seadusliku esindaja nõusolek. Patendiameti kodulehelt saad lugeda, millised põhidokumendid peavad olema esitatud patendi või kasuliku mudeli registreerimise taotluses.

Kui sul ei ole aega või leiutise vormistamine tundub liiga keeruline, võid pöörduda patendivolinike poole. Patendivolinik on isik, kes osutab tööstusomandi alal õigusteenust ja on sulle abiks intellektuaalomandi küsimustes. Võid tulla ka Patendiametisse konsultatsioonile.

Patendiametisse on esitanud koolinoored peamiselt kasuliku mudeli registreerimise taotlusi. Kes need noored on olnud ja mida nad leiutasid, sellest saad lugeda varasemast postitusest.

OLE POSITIIVNE JA PANE ENNAST PROOVILE, SA SAAD HAKKAMA!

Autentimine ID kaardiga