Intellektuaalomandi määrajast valmis täiendatud versioon

Igal tegutseval ettevõttel on mingit liiki intellektuaalomandit. Selle väärtus on suuresti seotud ettevõtja teadlikkusega ehk kas vara omanik on seda registreerimise abil kaitsnud või mitte – registreeritud tööstusomandist on ettevõtjal oluliselt rohkem tulu kui registreerimata varast. Näiteks on kaitse saanud omandit võimalik kommertsialiseerida, st anda teistele tasu eest kasutada või hoopis müüa.

Registreeritud tööstusomandist on ettevõtjal oluliselt rohkem tulu kui registreerimata varast.

Tööstusomand võib mõnikord jääda kaitseta, sest ettevõtja ei ole teadlik, millist  intellektuaalomandit ta oma äritegevuses loob. Äsja valminud uuring näitab, et pea 50% ettevõtjaid ei teadvusta endale oma majandustegevuse käigus loodavat intellektuaalomandit.

Selle probleemi lahendamiseks pakub Patendiamet juba üle aasta võimalust hinnata ettevõtte intellektuaalomandit IO-määraja abil. Töövahend annab kiire esmase ülevaate intellektuaalomandi liikidest. Samuti aitab määraja juures olev test lihtsate küsimuste abil hõlpsalt välja selgitada, mis liiki tööstusomandit võib ettevõttel olla ja mida sellest varast tasuks kaitsta.

Patendiamet  pakub juba üle aasta võimalust hinnata ettevõtte intellektuaalomandit IO-määraja abil.

IO-määraja on suunatud eelkõige alustavale ettevõtjale, kuid uut lahendust on oodatud proovima kõik huvilised. Hiljuti täiendasime abivahendit, mis on nüüd kättesaadav eri keeltes ja annab põhjalikumat infot intellektuaalomandi liikide kohta. Kui olete IO-määraja abil saanud esmase soovituse tööstusomandi liigi kohta, tasub enne selle registreerimist ühendust võtta Patendiametiga lisakonsultatsiooni saamiseks. Intellektuaalomandi küsimustes saab alati nõu küsida ka patendivolinikelt.

Testi saab teha eesti, inglise või vene keeles.

Oleme rõõmsad, kui jätate meile edasiste lahenduste tarbeks tagasisidet: kas määraja oli kasulik ja meeldis ning milliste teemade kohta vajate rohkem teavet? Tagasiside saab jätta peale testi tegemist ja tulemuste lugemist.

Head kasutamist!

Liina Puu
Liina Puu

Kaubamärgiosakonna nõunik

Autentimine ID kaardiga